1. Volumul integral al lucrării:  6-10 pagini (trimiterile sunt incluse).
 2. Formatul lucrării:  fişier Word  A4 (dimensiuni 21 cm x 29,7 cm) .doc sau .docx, margini: sus – 2 cm, jos – 2 cm, stînga -  2,1 cm, dreapta – 2,1 cm.
 3. Textul lucrării: format de coloană, Times New Roman, 12 pt, normal, alinierea justified, la 1,15 rînduri spaţiere între linii, spațiere între paragrafe 6 pt.
 4. Structură lucrării: titlu, informație despre autor/autori, abstract / rezumat, cuvinte-cheie, clasificare JEL, conţinutul extins al lucrării, referinţe bibliografice.
 5. Titlul articolului [Times New Roman, 14 pt, bold, centrat, CAPS] (în două limbi: originală a articolului și limba engleză) va reflecta o corelaţie nemijlocită cu conţinutul articolului.
 6. Informație despre autor/autori: numele, prenumele, gradul, titlu ştiinţific, autorului/autorilor sub titlu la un rînd (în două limbi: originală a articolului și limba engleză) [Times New Roman, 12 pt, bold, aliniere la dreapta], afiliere la instituție de învățămînt, organizație, altă entitate sub nume la un rînd [Times New Roman, 10 pt, normal, aliniere la dreapta la 1,0 rînduri spaţiere între linii] (în două limbi: originală a articolului și limba engleză), e-mail-ul autorului / autorilor sub instituție la un rînd [Times New Roman, 10 pt, italic, aliniere la dreapta].
 7. Elementele principale ale articolului ştiinţific: abstract / rezumat (în două limbi: originală a articolului și limba engleză), cuvinte-cheie (în două limbi: originală a articolului și limba engleză), clasificare JEL (http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php) [Times New Roman, 10 pt, bold, aliniere la stînga], 1. Introducere, 2. Gradul de investigare a problemei la momentul actual, scopul cercetării, 3. Metode şi materiale aplicate, 4. Rezultate obţinute şi discuţii, 5. Concluzii, Referinţe bibliografice.
 8. Abstract / Rezumat [Times New Roman, 10 pt, italic, alinierea justified la 1,0 rînduri spaţiere între linii]  va conţine 150-200 de cuvinte (în două limbi: originală a articolului și limba engleză). Schema recomandată: introducerea succintă în problematica subiectului cercetării, scopul investigației efectuate, metodele și materialele aplicate, principalele rezultate înregistrate și contribuția autorului/autorilor, concluziile fundamentale ale autorului/autorilor cercetării.
 9. Textul Secțiunii 1. Introducere [Times New Roman, 12 pt, normal, alinierea justified] va evidenţia esența, motivația, rațiunea cercetării, identificarea problemei/problemelor, prezentarea generală a secțiunilor și ideilor ce urmează să fie abordate în conţinutul lucrării.
 10. În Secțiunea 2. Gradul de investigare a problemei la momentul actual, scopul cercetării [Times New Roman, 12 pt, normal, alinierea justified] se vor analiza realizările şi progresele din domeniu obţinute până în prezent, se va exprima legătura dintre rezultatele deja existente în teoria şi/sau practica din domeniu şi cercetările proprii ale autorului/autorilor. Autorul/autorii vor identifica clar scopul cercetării.
 11. Secțiunea 3. Metode şi materiale aplicate [Times New Roman, 12 pt, normal, alinierea justified] va include descrierea algoritmului cercetării, prezentarea principalelor procedee metodice, instrumente de investigare. Analizei se vor supune materialele aplicate cu evidențierea savanților de notorietate, ideilor progresiste etc.
 12. Secțiunea 4. Rezultate obţinute şi discuţii [Times New Roman, 12 pt, normal, alinierea justified] va conține cercetarea originală a autorului/autorilor cu discuții pe marginea subiectului și analiza rezultatelor obținute.
 13. Secțiunea 5. Concluzii [Times New Roman, 12 pt, normal, alinierea justified] trebuie să reflecte sinteza principalelor idei şi rezultatele obţinute de autor/autori în domeniul investigat, care au fost expuse în articol și corespund scopului cercetării. Secțiunea poate conține și recomandări referitoare la soluționarea problemelor analizate.
 14. Secțiunea REFERINŢE va cuprinde lista referinţelor expuse în ordine alfabetică sau în odinea citării în număr de 10-15 surse, folosind Times New Roman, 10 pt, normal, alinierea justified la 1,0 rînduri spaţiere între linii.
 15. Citarea autorilor se va face cu trimiterea obligatorie la sursă [1, p. 23].
 16. Model - publicație (.pdf)
 17. Model - publicație (.doc)
conference.uccm.md