1. Şavga Larisa, prof. univ., dr. hab., rector, UCCM (Republica Moldova), copreședinte
 2. Stratan Alexandu, prof. univ, dr. hab., director, INCE (Republica Moldova), copreședinte
 3. Ceric Veaceslav, vicepreşedinte Moldcoop (Republica Moldova)
 4. Ţurcanu Svetlana, Şef direcţie Politici de dezvoltare a ÎMM şi comerţ a Ministerului Economiei (Republica Moldova)
 5. Bîlba Mihai, vicepreşedinte Camera de Comerţ şi Industrie (Republica Moldova)
 6. Caţer Grigore, Şef direcţie Relaţii cu consumatorii, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor (Republica Moldova)
 7. Dandara Liliana, conf. univ., dr., prorector, UCCM (Republica Moldova)
 8. Kutsyk Petro , prof., dr. hab., rector, Universitatea de Comerț și Economie din Lvov (Ucraina)
 9. Florea Radu, conf. univ., dr., Universitatea „George Bacovia” (România)
 10. Florin Radu, lect. univ., dr., Universitatea „George Bacovia” (România)
 11. Bordeianu Gabriela Daniela, lect. univ., dr., Universitatea „George Bacovia” (România)
 12. Fotache Gabriela, lect. univ., dr., Universitatea „George Bacovia” (România)
 13. Urban Violeta, lect. univ., dr., Universitatea „George Bacovia” (România)
 14. Slađana Brajević, lect. univ., Universitatea din Split (Croaţia)
 15. Goran Ćorluka, dr., Universitatea din Split (Croaţia)
 16. Marina Lolić Čipčić, lect. univ., Universitatea din Split (Croaţia)
 17. Harkusha Serhii, prof. univ., dr. hab., prorector, UECP (Ucraina)
 18. Tiahunova Nataliya, prof. univ., dr., decan, UECP (Ucraina)
 19. Pedchenko Nataliya, prof. univ., dr. hab., director, Institutul de Economie, Management și Tehnologii Informaționale (Ucraina)
 20. Omelchenko Natalia, prof. univ., dr., şef catedră, UECP (Ucraina)
 21. Bîrcă Iulita, redactor-șef complex editorial-tipografic, INCE (Republica Moldova)
 22. Romandaș Nicolae , prof. univ., dr., UCCM (Republica Moldova)
 23. Cuşnir Corina, conf. univ., dr., decan, UCCM (Republica Moldova)
 24. Fuior Elena, prof. univ., dr., şef catedră, UCCM (Republica Moldova)
 25. Fulga Viorica, conf. univ., dr., UCCM (Republica Moldova)
 26. Baran Tatiana, asist. univ., UCCM (Republica Moldova)
 27. Raevscaia Irina, asist. univ., UCCM (Republica Moldova)
conference.uccm.md